Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

Παράταση υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ έως τις 15 Ιουνίου προτείνει η ΚομισιόνΜε σημερινή της ανακοίνωση, η Κομισιόν πρότεινε παράταση της υποβολής αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης (δηλώσεις ΟΣΔΕ) έως την Δευτέρα 15 Ιουνίου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει παράταση ενός μήνα από την αρχική προθεσμία της 15ης Μαΐου.
Η παράταση θα ισχύει επίσης και για τις πληρωμές με βάση την έκταση στο δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ. Ο Επίτροπος για τη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη, Phil Hogan, εξήγησε: «έχω προτείνει να επιτραπεί στα κράτη μέλη να παρατείνουν την προθεσμία έτσι ώστε οι αγρότες να μην υποστούν συνέπειες των καθυστερήσεων λόγω του πρώτου έτους της εφαρμογής των νέων κανόνων της νέας ΚΑΠ . Τα κράτη μέλη μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή, η οποία θα πρέπει επίσης να βοηθήσει ώστε να αποφευχθούν κυρώσεις για εκπρόθεσμες αιτήσεις από τους δικαιούχους», προσθέτοντας ότι «είναι αυτονόητο ότι τα κράτη μέλη που θα αποφασίσουν να παρατείνουν την τελική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σύστημα ελέγχου τους επιτρέπει τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης ».
Επισημαίνεται ότι :
Α) οι τρέχουσες προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης καθορίζονται από τα κράτη μέλη και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερες της 15ης Μαΐου.
Β) η παράταση θα έχει ισχύ μόνο για το 2015 και είναι προαιρετική για κράτη μέλη
Farmacon 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου