Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2013

Με 405 αιτήσεις επιτυχόντων στα βιολογικά η ΛΕΣΒΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2013

Στην περιφερειακή Ενότητα Λέσβου-Λήμνου ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 405 άτομα
 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Υπεγράφη η απόφαση ένταξης των δικαιούχων στη δράση 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013

«Αλέξανδρος Μπαλτατζής» σε Αργολίδα, Βοιωτία, Ηλεία, Θεσπρωτία, Κεφαλληνία, 

Λάρισα, Λέσβο, Λευκάδα, Μεσσηνία (Τριφυλία) και Χίο


Υπεγράφη από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη η απόφαση ένταξης των επιτυχόντων δικαιούχων παραγωγών στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (Τριφυλία) και στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για διετή παράταση στο πλαίσιο της δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση για την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 35 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 42,7%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 47 άτομα (ποσοστό απόρριψης 57,3%). Αντίστοιχα για την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 46 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 73%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 17 άτομα (ποσοστό απόρριψης 27%) για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 41 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 78,9%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 11 (ποσοστό απόρριψης 21,1%), για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 18 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 75%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 6 άτομα (ποσοστό απόρριψης 25%), για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 7 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 87,5%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 1 άτομο (ποσοστό απόρριψης 12,5%), για την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 67 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 85,9%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 11 άτομα (ποσοστό απόρριψης 14,1%), για την Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου-Λήμνου ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 405 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 86,9%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 61 άτομα (ποσοστό απόρριψης 13,1%), για την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 8 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 89%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 1 άτομο (ποσοστό απόρριψης 11%), για την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας (Τριφυλία) ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 29 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 82,9%) και ο αριθμός των απορριπτομένων σε 6 άτομα (ποσοστό απόρριψης 17,1%) και τέλος για την Περιφερειακή Ενότητα Χίου ο αριθμός των επιτυχόντων ανέρχεται σε 2 άτομα (ποσοστό επιτυχίας 100%).
Η υπογραφή των αποφάσεων ένταξης για τις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας θα γίνεται αμέσως μετά την αποστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ των αποτελεσμάτων αξιολόγησης από τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου