Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

Γεωτεχνική Αιγαίου: Η ενημέρωση για την ΚΑΠ 2015-2020 συνεχίζει με Ε...

Γεωτεχνική Αιγαίου: Η ενημέρωση για την ΚΑΠ 2015-2020 συνεχίζει με Ε...:   Η Γεωτεχνική Αιγαίου συνεπής στις υποσχέσεις της ότι τα στελέχη της θα ενημερώσουν  τους αγρότες όλου το Νομού συνεχίζει με ενημ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου