Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Ανάλυση του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τους βοσκοτόπους»

Σεπτέμβριος 2013
Γιάννης Φλωρίδης

      Θα προσπαθήσω να γίνει κατανοητό απ όλους και όχι μόνο από τους ειδικούς το τι πραγματικά συμβαίνει με τους βοσκοτόπους της χώρας. Τι προβλέπει το σχέδιο δράσης βοσκοτόπων και πόσο αυτό θα επηρεάσει την κτηνοτροφία του κάθε Νομού . Είναι μια μελέτη και έρευνα με βάση τα στοιχεία με τα οποία σχεδιάσθηκε  επιπόλαια η ταφόπλακα της κτηνοτροφίας στην χώρα μας.
       Περιέπεσαν στα χέρια μας τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αυτά καταστρώθηκε το περιβόητο «Εθνικό σχέδιο δράσης βοσκών». Με περισσή σπουδή επεξεργαστήκαμε αυτά τα στοιχεία, τα συγκρίναμε με στατιστικά στοιχεία άλλων υπηρεσιών, τα αναλύσαμε σε βάθος και θεωρήσαμε χρέος μας προς τους κτηνοτρόφους της χώρα μας, να τα δημοσιοποιήσουμε, με σκοπό την σωστή ενημέρωση τους.     Πιστεύουμε ότι με το κείμενο αυτό θα συμβάλουμε να σταματήσει η παραπληροφόρηση και οι ψίθυροι που επικρατούν στα κτηνοτροφικά στέκια. Η σωστή ανάγνωση των στοιχείων και η σωστή αξιολόγηση τους θα βοηθήσει κτηνοτρόφους και φορείς να καταλάβουν πόσα και ποιά προβλήματα θα υπάρξουν μελλοντικά στην κτηνοτροφία κάθε Νομού, αν ισχύσει το σχέδιο αυτό.      Είναι καιρός να σταματήσει να λειτουργούν «κάποιοι» παίζοντας σε βάρος του εισοδήματος πολλών οικογενειών της χώρας , δεν αξίζουν οι κτηνοτρόφοι μας τέτοιας μεταχείρισης από κανένα.


       Στον Πίνακα 1 καταγράφεται η ροή των δεδομένων των βοσκότοπων και η εξέλιξη της επιλεξιμότητας τους, ο ζωικός πληθυσμός σε κάθε Νόμο της χώρας εκφραζόμενος σε ζωικές μονάδες (ΜΜΖ). Με προσοχή θα αναλύσουμε τι περιέχει η κάθε στήλη, τι εκφράζει το περιεχόμενο της και τι αποτέλεσμα διαμορφώνει στην κτηνοτροφία κάθε περιοχής. Θα αποκρυπτογραφήσουμε μυστικά που περικλείουν και επηρεάζουν ουσιαστικά την κτηνοτροφία μας και τα προϊόντα της.
       Στην στήλη 1 (Προσδιορισθείσα έκταση βοσκοτόπων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων 2012 ). Στην στήλη αυτή καταγράφονται τα απαραίτητα (Ha) εκτάρια σε επιλέξιμους βοσκοτόπους που πρέπει να δηλώσουν «κάποιοι» κτηνοτρόφοι σε κάθε Νομό, για να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης που διαθέτουν. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι είναι απαραίτητα για το 2013 και όσο ακόμα θα είναι εν ισχύ η σημερινή ισχύουσα Κ.Α.Π. Πιο απλά πόσα επιλέξιμα βοσκοτόπια πρέπει να δηλώσουν και ποιοι κτηνοτρόφοι, για να πάρουν την επιδότηση των δικαιωμάτων τους;


       Αυτοί που το 2000-2003 ήταν παραγωγοί βοοειδών είναι βασικά αυτοί που κινδυνεύουν να χάσουν τις άμεσες ενισχύσεις τους (δικαιώματα). 
   
     Θα παρατηρήσετε ότι στην στήλη αυτή οι απαραίτητοι βοσκότοποι είναι συγκριτικά λιγότεροι σε έκταση απ αυτή που διαθέτει ο κάθε νομός , γιατί το 2005 μόνο στους βουτρόφους υπολογίστηκαν οι εκτάσεις βοσκοτόπων για την καταβολή των άμεσα ενισχύσεων τους.

Ποιοι κινδυνεύουν και πρέπει να «ψαχτούν» πρώτοι.


1. Οι Βοοτρόφοι που ενεργοποιούν δικαιώματα που προήρθαν από βοοειδή, ή όσοι πήραν δικαιώματα από τέτοιους παραγωγούς με μεταβίβαση μετέπειτα .

2. Όσοι Νέοι Αγρότες ή λοιποί κτηνοτρόφοι πήραν επιπλέον δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα και ενεργοποιούν τα δικαιώματα αυτά με κτηνοτροφία (εκτατικά βοσκοτόπων).

3. Όσοι κτηνοτρόφοι τα δυο τελευταία χρόνια ζήτησαν την μετατροπή των ειδικών δικαιωμάτων τους σε εκτατικά.


      Με μια γρήγορη ματιά φαίνεται ότι δεν υπάρχει σημαντικό πρόβλημα συνολικά στη χώρα, αν όμως δούμε τα στοιχεία ανά νομό και επεκτείνουμε την εξέταση τους σε ατομικό επίπεδο εκμετάλλευσης, θα παρατηρήσουμε ότι σε όλους τους Νομούς της Χώρας υπάρχουν κτηνοτρόφοι των παραπάνω κατηγοριών που θα χάσουν από φέτος μέρος ή όλες τις άμεσες ενισχύσεις τους. Η ελευθέρας βόσκησης βοοειδών κτηνοτροφία, ως επί το πλείστον γίνεται στην χώρα μας σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, περιοχές στις οποίες λόγω της βλάστησης τους με θάμνους ή δένδρα παρατηρείται και η μεγαλύτερη απόρριψη ως μη επιλέξιμες, εκτάσεις βοσκότοπων. Ταυτόχρονα παρατηρείτε ότι οι περισσότεροι Νέοι Αγρότες, που ενταχτήκαν στο πρόγραμμα 2005 , 2006, 2009 με κτηνοτροφική κατεύθυνση, έχουν έδρα των εκμεταλλεύσεων τους ως επί το πλείστον ορεινές περιοχές, οι οποίες έχουν έντονο το πρόβλημα της απένταξης επιλέξιμων βοσκοτόπων.


ΠΡΟΣΟΧΗ:  Όσοι ανήκετε σε αυτές τις κατηγορίες επικοινωνήστε με τις Ενώσεις σας, να σας πουν ποια είναι η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων σας.


 •  Στην Λέσβο που έχουμε όλα τα δεδομένα παρατηρούμε ότι οι Βοοτροφοι που ενεργοποιούν τέτοια δικαιώματα δεν ξεπερνούν το 2% των εκμεταλλεύσεων του Νησιού, όμως εξ αιτίας των υψηλών ατομικών δικαιωμάτων, αλλά και του μεγάλου αριθμού επιλέξιμων βοσκοτόπων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση τους , χάνονται έως το 15% των άμεσα ενισχύσεων, χωρίς να υπολογιστούν δικαιώματα που θα χαθούν από Νέους κτηνοτρόφους.

    Στην στήλη 2 . Είναι καταχωρημένοι όλοι οι βοσκότοποι που δηλώθηκαν κατά Νομό στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2012. Περιλαμβάνονται οι βοσκότοποι που απαιτούνται για διανομή όλων των επιδοτήσεων και προγραμμάτων που έχουν κριτήριο τις βοσκές, ενιαία- εξισωτική- βιολογική κτηνοτροφία, διατήρηση αναβαθμίδων και εγχώριων φυλών και απαιτούνται για όλα τα είδη και μορφές κτηνοτροφίας ,Βοοειδή, Αιγοπρόβατα, χοιρινά, ίππους κλπ . Οι βοσκότοποι αυτοί έχουν δηλωθεί σε υπόβαθρα (ενότητες) είτε αυτές είναι χαρακτηρισμένες ως επιλέξιμες είτε όχι το 2012.

ΠΡΟΣΟΧΗ:   Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το 2012 για την πληρωμή όλων των επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι βοσκότοποι δεν ελέγχτηκαν από το αρχείο των ενοτήτων του 2012 αν ήταν επιλέξιμοι ή όχι. Πληρώθηκαν εξισωτική ,ενιαία και όλα τα προγράμματα οπού και αν ήταν καταχωρημένοι οι βοσκότοποι των κτηνοτροφών.
Είναι σημαντικό ότι μέχρι και πέρυσι οι πληρωμές γίνονταν χωρίς την φωτοερμηνεία των υπόβαθρων - ενοτήτων.


    Στην στήλη 3 απεικονίζονται όλες οι μονάδες μεγάλων ζώων( ΜΜΖ) που δηλώθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2012 όλων των ειδών εκτροφών (Εκτατικές – Εντατικές), σταβλισμένων ή βοσκήσιμων ζώων όλων των κατηγοριών (αιγοπρόβατα , βοοειδή, χοιρινά, άλογα, γαϊδούρια κλπ). Επίσης είναι φανερό ότι περιλαμβάνει και όλες τις υποκατηγορίες Βοοειδών (γαλακτοπαραγωγής-κρεατοπαραγωγής), σταβλισμένης πάχυνσης αμνοεριφίων, ποιμενικής κτηνοτροφίας, κρεατοπαραγωγής, γαλακτοπαραγωγής, χοιρομητέρες κάθε μορφής κτηνοτροφίας, αλλά και τα λοιπά ζώα που συμμετέχουν στην διαμόρφωση του δείκτη πυκνότητας βόσκησης, παραγωγού , περιοχής, νομού, χώρας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι βοσκές δικαιολογούνται μόνο για επιδοτήσεις παραγωγών εκτατικών εκτροφών (δηλαδή είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι υπάρχουν μορφές κτηνοτροφίας, όπως η γαλακτοπαραγωγή βοοειδών, η σταβλισμένη χοιροτροφία, που δεν έχουν καμία σχέση με τις βοσκήσιμες εκτροφές).     Η στήλη 4 απεικονίζει την επιλέξιμη έκταση όσων υποβάθρων- ενοτήτων το 2012 μπορούσαν να χαρακτηριστούν βοσκότοποι , χαρακτηρίστηκαν έτσι με την φωτοερμηνεία (θεωρητικά) που δόθηκε από την αεροφωτογράφιση που ολοκληρώθηκε το 2009 και έχουμε σαν βάση χαρτογράφησης τα νέα υπόβαθρα μέχρι και σήμερα. Για όσους έχουν μικρή μνήμη καλό είναι να υπενθυμίσουμε ότι και τότε (2009) πήγε να εφαρμοστεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο καθορισμός επιλέξιμων βοσκών, αλλά δεν εφαρμόστηκε μετά από αντιδράσεις για λανθασμένα δεδομένα καθορισμού του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να θυμόμαστε ότι ποτέ με την στήλη αυτή δεν έγιναν περικοπές βοσκοτόπων στην χώρα ούτε και το 2012 ως επιλέξιμη έκταση χρησιμοποιούνταν αυτή που δηλώνονταν στην στήλη 2.

 • Αλλά επειδή δεν θεωρούνται αξιόπιστες σήμερα οι αεροφωτογραφίσεις του 2009, έχει προκηρυχθεί διεθνής διαγωνισμός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για νέα φωτογράφιση και ανάλυση των δεδομένων της χώρας .


       Στην στήλη 5 καταγράφεται η συνολική επιλέξιμη έκταση βοσκοτόπων που απομένει ανά νομό μετά την εφαρμογή περικοπών του σχεδίου βοσκήσιμων εκτάσεων. Αυτή είναι η έκταση που γίνεται σήμερα αποδεκτή για κάθε νομό συνολικά από το 2013 και μετά. Με την έκταση αυτή θα ενεργοποιούνται στο εξής δικαιώματα, θα καταβάλεται η εξισωτική αποζημίωση ορεινών και ημιορεινών περιοχών, θα μπορούν οι κτηνοτρόφοι να συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα του σχεδίου Μπαλτατζή.

Εδώ χρειάζεται να επισημάνουμε τα εξής σημαντικά δεδομένα.


 1.  Οι εκτάσεις μειώνονται ως επί το πλείστον σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές των νομών. Στις περιοχές αυτές συνήθως αναπτύσσεται η εκτατική κτηνοτροφία τους.
 2.  Δεν είναι ομοιόμορφη η περικοπή διαφέρει από κοινότητα σε κοινότητα, από ενότητα σε ενότητα. Εξαρτάται η επιλεξιμότητα από το είδος βλάστησης, την αλληλεξάρτηση με διπλανές καλλιέργειες . Υπόβαθρα που έχουν χαρακτηριστεί μεικτά με καλλιέργειες ή δένδρα δεν δίνουν επιλέξιμες τις εκτάσεις που έχουν δηλωθεί ανάμεσα τους ως βοσκές. Αυτό έχει ως επακόλουθο κάποιοι κτηνοτρόφοι να επηρεάζονται πολύ σημαντικά, άλλοι λιγότερο άλλοι καθόλου.
 3.  Υπάρχουν νομοί που φαινομενικά δεν επηρεάζονται και υπάρχουν νομοί που φαίνεται ότι έχουν τεράστια μείωση. Καλό είναι να τονίσουμε ότι παράγοντες, όπως δημοτικοί ή ιδιόκτητοι βοσκότοποι, μικρή ή μεγάλη κτηνοτροφία της περιοχής , είδος ζώων, μέθοδοι εκτροφής, επηρεάζουν σημαντικά την επιλεξιμότητα κάθε περιοχής μέσα στο νομό . Περιοχές που δεν συμμετέχουν σε προγράμματα (πεδινές), όπως η εξισωτική αποζημίωση, ελάχιστα επηρεάζονται εισοδηματικά μέχρι το 2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μην επαναπαυτείτε, ότι η δική σας περιοχή όπου δηλώνετε είναι μη δασοσκεπής ή ελάχιστα οι βάτοι και πρίνοι καταλαμβάνουν τα βοσκοτόπια σας. Υπάρχουν εκατοντάδες λόγοι να μην είναι σωστή η χαρτογραφική απεικόνιση τους. Ούτε να επαναπαυτείτε αν τα προηγούμενα χρόνια σας τον έλεγξε επιτόπια ή με τηλεπισκόπιση ο ΟΠΕΚΕΠΕ και τον βρήκε επιλέξιμο για πληρωμή, σήμερα μπορεί να έχει κριθεί μη επιλέξιμος. Μόνο στην Ένωση φαίνεται η επιλεξιμότητα και το ποσοστό του κάθε βοσκοτόπου σας (υπάρχουν υπόβαθρα που έχουν επιλέξιμο ποσοστό της συνολικής έκτασης τους). Ούτε να αισθάνεστε σίγουροι ότι δεν σας επηρεάζει ατομικά, αν φαινομενικά ο Νομός δεν έχει προβλήματα.


        Στις στήλες 6 και 7 παρουσιάζεται η μείωση στα υπόβαθρα μεταξύ των ετών 2012 -2013 και η ποσοστιαία μείωση μεταξύ των δυο αυτών ετών. Είναι ένα στατιστικό στοιχείο το οποίο δίνει την πρόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να μειώσει ακόμη περισσότερο εκτάσεις βοσκών από αυτές που είχε χαρακτηρίσει το 2012.
Στις στήλες αυτές δεν καταγράφεται το πραγματικό πρόβλημα , ουσιαστικά οι μεταβολές πρέπει να υπολογιστούν με την στήλη 2. μιας και οι εκτάσεις αυτές θεωρούνταν μέχρι και σήμερα επιλέξιμες.    Στην στήλη 8 παρουσιάζω τον δείκτη πυκνότητας Ηa/ΜΜΖ (βοσκών επιλέξιμων 2013 και ΜΜΖ του 2012) για να φανεί που υπάρχει « συνολικό πρόβλημα» για την εξισωτική αποζημίωση, αν αυτή δηλώνονταν κατά νομό με μια δήλωση και όχι ατομικά.ΠΡΟΣΟΧΗ: όπου ο δείκτης είναι μικρότερος του 1, αλλά και όπου οι νομοί είναι νησιωτικοί και συμπεριλαμβάνουν πολλά νησιά (με διαφορετική βλάστηση με διαφορετική ανάπτυξη στην κτηνοτροφία), οι κτηνοτρόφοι των νομών αυτών έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να μην έχουν επιλέξιμες βοσκές το 2013.

 •     Επίσης, όσοι νομοί έχουν την πεποίθηση ή πείστηκαν από κάποιους ότι θα βοηθηθούν από γειτονικούς, ας ρίξουν μια ματιά πόσο επάρκεια έχουν αυτοί για τους δικούς τους κτηνοτρόφους τους (πολλά λέχτηκαν για μεταφορές μεταξύ νομών). Ταυτόχρονα, ας εξετάσουν αν οι βοσκές που περισσεύουν είναι δημοτικές ή ιδιόκτητες, αν και πόσο απέχουν χιλιομετρικά από τις εγκαταστάσεις τους και ας εξετάσουν τις λοιπές δεσμεύσεις που απαιτούνται για την καταβολή των ενισχύσεων.Στην στήλη 9 παρουσιάζεται το πραγματικό πρόβλημα και πόσο μεγάλες διαστάσεις έχει στην συνολική κτηνοτροφία τους για κάποιους Νομούς της χώρας. •         Καταγράφονται μόνο οι αρνητικές εκτάσεις στην στήλη αυτή, για να γίνει αισθητό ποιοι Νομοί της χώρας σίγουρα θα υποστούν τα αρνητικά του σχεδίου. Στους νομούς αυτούς περικόπτονται βοσκές περισσότερες από όσες δηλώνονταν μέχρι και το 2012 και μέρος από αυτές κρίνονται μη επιλέξιμες για το 2013 και μετά. Στους κτηνοτρόφους των νομών αυτών οι εκτάσεις βοσκών δεν φτάνουν και είναι σίγουρο ότι το πρόβλημα θα είναι σοβαρό για την κτηνοτροφία τους. Το σχέδιο δράσης βοσκήσιμων εκτάσεων, όπως αυτό εκπονήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει καταστρεπτικές συνέπειες για την κτηνοτροφία των περιοχών αυτών μιας και από ότι φαίνεται από μια πρόχειρη ματιά είναι οι νομοί με την μεγαλύτερη παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων, σε γαλακτοκομικά και κρέας.
     Οι κτηνοτρόφοι των Νομών αυτών δήλωναν εκτάσεις βοσκών, για να καλύπτουν εισόδημα από επιδοτήσεις που προέρχεται από μορφές κτηνοτροφίας όλων των κλάδων. Είναι οι κατεξοχήν νομοί με την αποδοτικότερη παραγωγή σε κτηνοτροφικά προϊόντα.
          
       Τα βασικά στοιχεία που πρέπει να συνεκτιμηθούν τόσο για την σημερινή ενίσχυση των κτηνοτροφών όσο και για την διαμόρφωση του εισοδήματος τους με την ΝΕΑ ΚΑΠ 2015-2020 είναι τα παρακάτω.
        
 •       Σε όλους είναι γνωστό ότι για τους αιγοπροβατοτρόφους που κατείχαν οποιασδήποτε μορφή γη το 2000-2003 τα δικαιώματα τους θεωρήθηκαν εκτατικά και ενεργοποιούνται μέχρι και σήμερα με την καλλιεργήσιμη γη οτιδήποτε μορφης καλλιεργειών (όχι απαραίτητα βοσκές) . Δεν προσμετρήθηκαν την περίοδο αναφοράς οι εκτάσεις τους σε βοσκοτόπους, αλλά μόνο η αξία επιδοτήσεων που λάμβαναν κατά κεφαλήν από τα ζώα, τα λεγόμενα τότε «επιλέξιμα». Όσοι δεν κατείχαν γη τα δικαιώματα τους είναι και παραμένουν ειδικά και ενεργοποιούνται με ζωικό κεφάλαιο.

Αυτό έχει ως επακόλουθο.

i. Πολλοί κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων ορεινών περιοχών να μην έχουν εκτάσεις βοσκών ή να έχουν ελάχιστες για να δηλώσουν με την ΝΕΑ ΚΑΠ 2015-2020, αφού σε αυτή προβλέπεται ότι η βοσκήσιμη γη και όχι τα ζώα θα είναι το βασικό κριτήριο στο οποίο θα κτίζεται η άμεση ενίσχυση που θα λαμβάνει κάθε κτηνοτρόφος. (Ανυπολόγιστη είναι η αξία των ενισχύσεων που θα χαθούν από αυτές τις απολεσθείσες εκτάσεις)

ii. Χάνεται σημαντικό μέρος άμεσων ενισχύσεων από κτηνοτρόφους βοοειδών σε κάθε νομό. (Σε άλλους δίκαια σε άλλους άδικα).


iii. Μηδενίζεται το εισόδημα κτηνοτρόφων ορεινών και προβληματικών περιοχών από την ενίσχυση της εξισωτικής αποζημίωσης. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η ενίσχυση αυτή δίνεται ως επί το πλείστον σε κτηνοτρόφους και μπορεί να ανέλθει έως και 5.500 € για κάθε εκμετάλλευση που διαθέτει μέχρι 50 Ha εκτάρια βοσκοτόπων.


iv. Η μειώση επιδοτήσεων στο μέλλον, ιδίως προβληματικών περιοχών, ορεινών νησιωτικών, θα επιφέρει μείωση παραγωγής βασικών γαλακτοκομικών προϊόντων ΠΟΠ – ΠΓΕ υψηλής διατροφικής αξίας, αλλά και εγκατάλειψη και ερημοποίηση σε προβληματικές περιοχές με ακόμη μεγαλύτερες συνέπειες στο περιβάλλον .


v. Παραδοσιακές πλουτοπαραγωγικές πηγές εισοδήματος στην ύπαιθρο θα σταματήσουν να συνεισφέρουν στο χαμηλό ήδη αγροτικό ΑΕΠ της χώρας.


 •       Με μια πρώτη ματιά χωρίς σοβαρή μελέτη και επεξεργασία ο πίνακας δείχνει ελάχιστες μεταβολές, με μια όμως δεύτερη προσεκτική ματιά φαίνεται ξεκάθαρα ότι επηρεάζει σημαντικά την κτηνοτροφία στην χώρα.
 •       Για την Λέσβο που είχα περισσότερα στοιχεία σε αναλυτικούς χάρτες και πίνακες αποτύπωσα το πρόβλημα σε όλες του τις διαστάσεις. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει σε όλη την επικράτεια της χώρας, σε άλλες περιοχές μεγαλύτερο σε άλλες λιγότερο.Στον επόμενο πίνακα γίνεται ανάλυση με στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ ποιοι νομοί και με πόσο σχετικά ζωικό κεφάλαιο κάποιοι κτηνοτρόφοι ασκούν γαλακτοπαραγωγή βοοειδών εντατικών εκτροφών (σταβλισμένων). Υπάρχουν επίσης κάποιες εκτροφές αιγοπροβάτων σταβλισμένες , αυτές συνήθως είναι σε πεδινές περιοχές.

         Το πρόβλημα είναι σύνθετο. Σε πολλούς νομούς όπου συνυπάρχει γαλακτοπαραγωγή βοοειδών και κρεατοπαραγωγή υπάρχουν μεγάλα προβλήματα και διαμάχες. Είναι γνωστό «στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ» ότι συνήθως μέρος των εκμεταλλεύσεων αυτών δηλώνονταν και ως κρεοπαραγωγικές το 2000-2003 με συνέπεια να έχουν σήμερα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης. Είναι λογικό οι παραγωγοί αυτοί να μην χάσουν τις επιδοτήσεις τους μέχρι το 2015, αλλά είναι επίσης πιο λογικό να μην αποτελέσουν αυτοί εμπόδιο σε αυτούς που πραγματικά βόσκουν τα βοσκοτόπια τους.

 •      Από άλλες μορφές όμως δήθεν εκτατικής κτηνοτροφίας, όπως χοιρινών ( εκτός ελαχίστων περιπτώσεων που πραγματικά βόσκουν), ιπποειδών που στις περισσότερες μορφές εκτροφών είναι για αναψυχή και όχι για παραγωγή, πρέπει να αφαιρεθεί το δικαίωμα χρήσης βοσκοτόπων, κυρίως των δημοτικών.


Στον τρίτο πίνακα με βάση τα στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ βλέπουμε τους νομούς με την μεγαλύτερη παράδοση αιγοπρόβειου γάλακτος σε βιομηχανίες για το έτος 2012. Από τον πίνακα αυτό σε συσχέτιση με τους μη επιλέξιμους βοσκοτόπους (στήλη 9 του πίνακα 1) γίνεται κατανοητό σε όλους ότι οι νομοί με την μεγαλύτερη παραγωγή σε γάλα αιγοπροβάτων θα δεχτούν και το μεγαλύτερο πλήγμα.
        Τα στοιχεία αυτά και οι λίγες εξηγήσεις που προσπάθησα να δώσω , ας ληφθούν σοβαρά υπ όψιν από τους επαΐοντες. Πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή για κάθε περιοχή, για να περάσει όσο το δυνατόν ανώδυνα, ένα ακόμη πρόβλημα της κτηνοτροφίας μας. Ας αποτελέσει αυτή η δημοσίευση έναυσμα για συζητήσεις και διεκδικήσεις για το μέλλον μας.

         Δεν έχω ατομικά στοιχεία για κάθε περιοχή της χώρας, για την Λέσβο που έχω μελετήσει διεξοδικά και για την πατρίδα μου, στις Σέρρες το πρόβλημα είναι τρομερά σημαντικό. Αν κάποιοι συνάδελφοι (γεωτεχνικοί- ομάδες κτηνοτρόφων- φορείς) θέλουν περισσότερα στοιχεία και διεξοδικότερη ανάλυση, ευχαρίστως θα συνεργαστώ μαζί τους, για να προσδιορίσουν το μέγεθος του προβλήματος στις περιοχές τους.
Σεπτέμβριος 2013
Agro Γεωτεχνική Αιγαίου
      22510-44226Γιάννης Φλωρίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου