Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013

Επιτροπή για τα βοσκοτόπια από το ΥΠΑΑΤ

     Άργησαν αλλά κατάλαβαν στο Υπουργείο ΥΠΑΑΤ ότι οι βοσκότοποι αποτελούν εργαλείο της Νέας ΚΑΠ. Αφού σχεδίασαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αποφάσισαν,  κατέθεσαν φάκελο στην ΕΕ με βαρύγδουπο τίτλο «Εθνικό σχέδιο διαχείρισης Βοσκοτόπων» μάλλον είδαν το πρόβλημα  (μετά τις αντιδράσεις) αλλά και τα μέχρι τώρα λάθη τους, κατάλαβαν  την βαρύτητα που θα έχουν για την αγροτική οικονομία της χώρας οι βοσκότοποι μετά το 2015. Ο Υπουργός μετά από αυτά ορίζει ομάδα εργασίας και μάλιστα μη αμειβόμενη. 
     Μπράβο στο Υπουργείο έκανε αυτό που πάντα κάνει όποιος δεν θέλει να λύσει το πρόβλημα; Έκανε ακόμη μια επιπλέον επιτροπή, ή πραγματικά  η επιτροπή αυτή θα εργαστεί και θα διορθώσει  το πρόβλημα, ο χρόνος θα δείξει. 

         Μακάρι να βρεθεί σοβαρή λύση . 


Ακολουθεί όλη η απόφασηΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ:Α ΄
Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών 2   ΤΚ: 104 32
Πληρ: K. Διονυσοπούλου
Τηλ: 210 2124154
Email: ax2u070@minagric.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα  5 /09/2013
Αρ.Πρωτ.:471/107444


ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Διανομής
ΘΕΜΑ:  «Σύσταση  και  συγκρότηση  ομάδας  εργασίας  στο  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους βοσκότοπουςΑ Π Ο Φ Α Σ Η  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ   ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑ Ι ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) Του αρθρ. 41 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98Α).
β) Των άρθρων 13 και 14 του Ν 2690/99 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας κ.α. διατάξεις» (ΦΕΚ 45Α).

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.Αποφασίζουμε


1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται ομάδα εργασίας για  τους βοσκότοπους , που συγκροτείται από τους:

α. Ιωάννη Χατζηγεωργίου, Επίκουρο Καθηγητή, του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως Πρόεδρο, χωρίς αναπληρωτή.

β. Βασίλειο Παπαναστάση, Ομότιμο Καθηγητή, της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.
γ. Παναγιώτη Πλατή, Ερευνητή Α΄, του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

δ. Μάριο Τζιτζινάκη, Δρ. Γεωπονικής, συνεργάτη στο γραφείο του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

ε. Ευαγγελία Γαλάνη, Δασολόγο, συνεργάτη στο Γραφείο του Υπουργού Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

στ. Βασίλειο Καλαβρό, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενο του Τμήματος Αιγοπροβατοτροφίας και Προϊστάμενος κατ’ αναπλήρωση του Τμήματος Βοοτροφίας και Μονόπλων της Διεύθύνσης Ζωικής Παραγωγής και Αξιοποίησης Προϊόντων Αυτής, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

ζ. Ουρανία Νάκου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.

η. Σωτήριο Κουτσομήτρο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Δ΄, του Τμήματος Εισοδηματικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή.


2. Έργο της ομάδας εργασίας είναι
α) Η περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης καθώς και των ιδιαιτεροτήτων αναφορικά με το θέμα των εκτάσεων βοσκοτόπων στη χώρα και η επισήμανση των ζητημάτων που προκύπτουν από τη νέα ΚΑΠ σχετικά με τη χρησιμοποίηση των βοσκοτόπων.

β) Η διατύπωση προτάσεων σχετικά με την καλύτερη αξιοποίηση των βοσκοτόπων με  στόχο  την  διασφάλιση  των  ενισχύσεων  της  ΚΑΠ  και  την  εξυπηρέτηση                      των αναγκών της ελληνικής κτηνοτροφίας.


3. Το έργο των μελών της ομάδας εργασίας θα ολοκληρωθεί έως τις 29/11/2013.


Η ομάδα εργασίας είναι μη αμειβόμενη.


Η απόφαση αυτή δε δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Α. ΤΣΑΥΤΑΡΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου