Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Νέα ΚΑΠΗ Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013

Γιάννης Φλωρίδης
Φλεβάρης 2012
           Χρειάστηκαν τόνοι μελάνης και χαρτιού, διαβούλευση ετών, συζητήσεις επί των συζητήσεων, εκατοντάδες προτάσεις από φορείς της Ευρώπης μέχρι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει στην έκδοση Κανονισμού για την Αγροτική Οικονομία της Ευρώπης μετά το 2013. Τον Οκτώβριο του 2011  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις νομοθετικές προτάσεις της  για την Νέα ΚΑΠ μέχρι το 2020  και εξέδωσε σχέδιο  Κανονισμού για την στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης  της Ε.Ε.
      Με στόχους την σταδιακή μείωση των επιδοτήσεων, το απλούστερο καθεστώς, το διαχωρισμό  εκμεταλλεύσεων ανάλογα με το μέγεθος τους, την προστασία του περιβάλλοντος, την πιο δίκαιη κατανομή εισοδήματος στα κράτη μέλη της,  την  ισονομία μεταξύ αγροτών και ανταγωνισμού των αγροτικών προϊόντων στην Ευρώπη, σχεδίασε την νέα ΚΑΠ.

   
Τι αλλαγές φέρνει η ΝΕΑ ΚΑΠ στην Ευρώπη και ειδικότερα στην χώρα μας
           Ό,τι μας ήταν γνωστό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2013 παίρνει  τέλος.
      
Τέλος στα ατομικά δικαιώματα  που είχε ο κάθε αγρότης και τις γνωστές επιδοτήσεις που έπαιρνε μέχρι σήμερα. (κάψτε τα χαρτιά του Μπασιάκου ).  
        Κάθε κράτος μέλος θα πάρει ένα συγκεκριμένο ποσό κοινοτικών ενισχύσεων και τίποτα παραπάνω δεν θα μοιράσει στους γεωργούς. Το κάθε κράτος μέλος μέχρι το 2020 θα πάρει  τα παρακάτω ποσά μειωμένα από τον προηγούμενο Κανονισμό.   
Μέσος Όρος σε χιλ Ευρώ2014-2020) 
        Για την  διανομή των άμεσων ενισχύσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  ορίζει  συγκεκριμένους κανόνες στα κράτη μέλη .
     Ορίζει  ανώτερο όριο επιδότησης ανά εκμετάλλευση τα 300.000 ευρώ με σταδιακές περικοπές πάνω από τις 150.000 ευρώ.(αρθ.11) Κατανέμει  την επιδότηση σε κατηγορίες  και ρυθμίζει ποιοι είναι δικαιούχοι, της κάθε κατηγορίας. 
      Η κατηγοριοποίηση και τα ποσοστά που θα λαμβάνει η κάθε κατηγορία από το σύνολο   των αμέσων ενισχύσεων  κάθε χώρας  διαμορφώνονται μετά το 2013 ως εξής.
Ενισχύει με Βασική επιδότηση  και με ποσοστό έως 40%  του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων όσους καλλιεργούν εκτάσεις ή κάνουν χρήση βοσκοτόπων ή έχουν δικαιώματα ενίσχυσης την 31/12/2013   (Αρθ.22)
Ενισχύει την περιβαλλοντική δράση του κάθε αγρότη για την προστασία του περιβάλλοντος με ποσοστό 30% των άμεσων ενισχύσεων (Αρθ 29&30)
Ενισχύει τους Νέους αγρότες μέχρι 40 ετών με  ποσοστά  3% του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων.(Αρθ.36)
Προστατεύει περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, επιδοτεί παραγωγούς που οι εκμεταλλεύσεις τους βρίσκονται μέσα στις περιοχές αυτές με ποσοστό 5% του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων .(Αρθ 36 &37)
Διαμορφώνει το  Εθνικό απόθεμα  σε κάθε χώρα σε ποσοστό 3%  των συνολικών άμεσων ενισχύσεων και προβλέπει ποιες ομάδες έχουν δικαίωμα σε αυτό. (Αρθ 23)
Δίνει την δυνατότητα στα κράτη να συνδέσουν την παραγωγή με την επιδότηση έως 5% του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων, για την  προστασία της παραγωγής (Αρθ 38) ( Συνδεδεμένη)
Διατηρεί το ειδικό καθεστώς  ενίσχυσης για τα Νησιά Αιγαίου
Προβλέπει ειδική καλλιεργητική ενίσχυση για το βαμβάκι (Αρθ 42 εως46) .

     
              Σε κάθε χώρα κατανέμεται το συνολικό ύψος αμέσων ενισχύσεων που μπορεί με αυτό  να στηρίξει την αγροτική οικονομία της και διαμορφώνεται  ο λεγόμενος εθνικός φάκελος των άμεσων επιδοτήσεων. Για την Ελλάδα το συνολικό ποσό κατά μέσο όρο μέχρι το 2020   αντιστοιχεί γύρω στα 2 δις ευρώ το χρόνο, μειωμένο κατά 9,1% από το ποσό που η χώρα λαμβάνει σήμερα, το πρώτο έτος εφαρμογής 2014.

Με τα  2 δις ως δεδομένα  οφείλουμε να σχεδιάσουμε  την αγροτική  μας πολιτική  με προοπτική και  υπευθυνότητα στην χώρα μας, αποφεύγοντας λάθη του παρελθόντος, αξιοποιώντας όσες δυνατότητες δίνει η Νέα ΚΑΠ, για το καλό της χώρας μας και των πολιτών της .      
     

    
     Οι αλλαγές που φέρνει η πρόταση της Ευρωπαϊκής επιτροπής με το σχέδιο Κανονισμού, είναι σαρωτικές. Καταργεί τα μέχρι σήμερα γνωστά κεκτημένα του αγροτικού κόσμου της χώρας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με τους  Καν. ΕΕ 637/2008 και 73/2009 και ό,τι  ήταν στην ευχέρεια των κρατών να επιλέξουν με τους προηγούμενους κανονισμούς και δεν επέλεξαν να το πράξουν, έρχεται τώρα και το επιβάλει.  Τα ατομικά δικαιώματα μετατρέπονται σε περιφερειακά. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα αποτελούν ατομικό δικαίωμα του κάθε αγρότη, όπως σήμερα, αλλά δικαίωμα των καλλιεργητών της περιφέρειας που θα καλλιεργούν ή θα κάνουν χρήση βοσκότοπων κάθε χρόνο μετά το 2013. Στόχος είναι μέχρι το 2016, η ανισοδιανομή της αξίας των δικαιωμάτων μεταξύ εκτάσεων όμοιων  καλλιεργειών, να εξισωθούν σε ενιαίο περιφερειακό δικαίωμα, ίδιας αξίας, με βάση την καλλιεργουμένη γη σε κάθε περιφέρεια. Δηλαδή να σταματήσει η διαφορά της αξίας του εκταρίου  από παραγωγό σε παραγωγό που ισχύει  σήμερα, ακόμη και σε ίδιες γειτονικές καλλιέργειες.
 Μέχρι την 1 Αυγούστου 2013  το κράτος μέλος θα πρέπει να διαμορφώσει :
Το Περιφερειακό Μοντέλο (Αρθ.20), να καθορίσει  περιφέρειες,  ορίζοντας ενισχύσεις  με διαφορετικό ύψος σε κάθε Περιφέρεια. Εδώ καλείται να αποφασίσει η χώρα, αν διαιρέσει περιοχές με βάση κριτήρια  (Εισοδήματος, πληθυσμιακά, ειδικών συνθηκών κλπ) σε περιφέρειες, ή ολόκληρη η χώρα θα οριστεί ως μια και μοναδική περιφέρεια.
    Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα από την πολιτεία στην χάραξη περιφερειών,  γιατί η κατανομή δικαιωμάτων θα είναι διαφορετική σε κάθε περιφέρεια  και ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος ανισοκατανομής  μεταξύ αγροτών διαφορετικών  περιφερειών, λόγω της ανομοιομορφίας καλλιεργειών,  εκτάσεων και εκτροφών στην χώρα μας. Χρειάζεται η επαγρύπνηση των αγροτών, των φορέων του, της κοινωνίας, για να μην ξαναδούμε, ό,τι καθημερινά συζητούμε σήμερα και θεωρούμε ότι το επέφερε ο παλαιός Καν 73/2009. Δηλαδή την εγκατάλειψη, την ερήμωση, την απαξίωση του πρωτογενούς πλούτου της χώρας
       


Ποιοι δικαιούνται άμεσων ενισχύσεων, από ποια κατηγορία μπορούν να είναι δικαιούχοι, τι ποσά δικαιούνται από κάθε κατηγορία.

Η πίτα των 2 δις πρέπει θα μοιραστεί στις κατηγορίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Βασική επιδότηση  (Υποχρεωτική) μετά το 2013 (αρθ.18-21-22)
Οι Ενεργοί αγρότες (Αρθ.9 & 10) που δικαιούνται να συμμετέχουν στο νέο σύστημα επιδοτήσεων είναι αυτοί που αντλούν πάνω από το 5% του εισοδήματος τους από επιδοτήσεις(άμεσες ενισχύσεις). Εξαιρούνται όσοι λαμβάνουν κάτω από 5000 ευρώ ενισχύσεις. Όσοι δεν πληρούν την προϋπόθεση αυτή θεωρούνται αγρότες του καναπέ και εξαιρούνται των επιδοτήσεων.(Εξαιρούνται οι παραγωγοί στα Νησιά Αιγαίου)
Όσοι καλλιεργούν  γεωργική γη ή κάνουν χρήση βοσκότοπων για τα ζώα τους. στις 31/12/2013 και πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις των μικροπαραγωγών.(αρθ.18 έως 22)
        Όλοι οι παραπάνω έχουν δικαίωμα στη Βασική επιδότηση με προϋπόθεση να υποβάλουν αίτηση χορήγησης δικαιωμάτων ενίσχυσης στις 15 Μαΐου του 2014. Οι παραγωγοί που το 2011 είχαν ενεργοποιήσει τουλάχιστον ένα (1) δικαίωμα στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης του παλιού κανονισμού 73/2009 ή είχαν υποβάλει αίτηση για συνδεδεμένες ενισχύσεις (πχ Στρεμματική ελαιώνα) δικαιούνται  από τα βασικά δικαιώματα από το πρώτο έτος εφαρμογής.

Οι δικαιούχοι της βασικής ενίσχυσης θα μοιράζονται κάθε έτος περίπου  919.407.000  ευρώ, που αποτελεί το 45 % των άμεσων ενισχύσεων.

Περιβαλλοντική ενίσχυση  (Υποχρεωτική) (Αρθ29 έως 33) 
       Για να είναι δικαιούχος ο παραγωγός και να πάρει από το 30% (υποχρεωτικό) πρέπει να μετέχει στο λεγόμενο πρασίνισμα της ΚΑΠ. Ποιες είναι οι  πράσινες υποχρεώσεις και τι πρέπει να τηρεί η εκμετάλλευση για να δικαιούται μερίδιο της ενίσχυσης αυτής :
    Οι πράσινες υποχρεώσεις  αφορούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις άνω των 30 στρ. Η Νέα ΚΑΠ ανταμείβει τα περιβαλλοντικά «δημόσια αγαθά » που τηρεί ο κάθε παραγωγός.
Για να λάβει ο παραγωγός το 30% των άμεσων ενισχύσεων,  θα πρέπει να εφαρμόζει τρεις περιβαλλοντικές πρακτικές.
α) Διαφοροποίηση των καλλιεργειών  : Οι αρόσιμες καλλιέργειες άνω των 30 στρ θα πρέπει να καλλιεργούν 3 διαφορετικά προϊόντα,   για να μην έχουμε μονοκαλλιέργειες στις εκμεταλλεύσεις. Το κάθε προϊόν θα καλλιεργείται στο %-70%  του αγροτεμαχίου.
β) Διατήρηση   των μονίμων βοσκοτόπων σε καλή κατάσταση και έλεγχος της πυκνότητας βόσκησης σε αυτούς
 γ) Περιοχές οικολογικής εστίασης : προβλέπεται να αφήνονται ακαλλιέργητες εκτάσεις 7% (υποχρεωτική αγρανάπαυση). Δεν εξαιρούνται οι θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Ακόμη και οι δενδρώδεις καλλιέργειες πρέπει σταδιακά να μένουν εκτός παραγωγής. Ακόμη, περιμετρικά των αγροτεμαχίων να αφήνονται ακαλλιέργητες ζώνες, να διατηρούνται  πεζούλες ,ρέματα ,δένδρα και άλλα στοιχεία του αγροτικού τοπίου. Να εφαρμόζεται  αυστηρά η Πολλαπλή Συμμόρφωση και οι συνθήκες καλής  διαβίωσης των ζώων (Κοινοτικά πρότυπα), να γίνεται  νόμιμη χρήση νερού και να τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την κοινοτική νομοθεσία για το περιβάλλον.
      Εξαιρούνται από τις παραπάνω υποχρεώσεις  και δικαιούνται αυτομάτως την ενίσχυση όσοι ασκούν βιολογική γεωργία. (αρθ 29 παρ 4)

      Όσοι τηρούν τις προϋποθέσεις αυτές, θα μοιράζονται κάθε χρόνο ανάλογα με τις εκτάσεις τους την περιβαλλοντική ενίσχυση, που για κάθε έτος ανέρχεται σε  612.938.000 ευρώ περίπου.

Ενίσχυση για περιοχές με φυσικούς περιορισμούς (Προαιρετική)  (αρθ.34-35)
        Τα  κράτη  µέλη  χορηγούν  ενίσχυση  σε  γεωργούς  που  δικαιούνται της βασικής ενίσχυσης, των  οποίων  οι  εκμεταλλεύσεις  βρίσκονται  ολικά  ή  μερικά  σε περιοχές µε φυσικούς περιορισμούς. Οι περιοχές αυτές ορίζονται από τα κράτη. Περιοχές που μπορούν να χαρακτηριστούν  με φυσικούς περιορισμούς είναι οι περιοχές NATURA  2000, οι βιότοποι, οι λίμνες και οι οικολογικά προστατευόμενες περιοχές.  Για την χρηματοδότηση της ενίσχυσης αυτής τα κράτη μέλη μέχρι την 1 Αύγουστου του 2013 πρέπει να οριοθετήσουν τις περιοχές και να αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν το 5% του εθνικού ανωτάτου ορίου για τον σκοπό αυτό.
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης μπορούν να μοιραστούν το ποσό των 102.156.000  ευρώ    κάθε έτος, ανάλογα των εκτάσεων που διαθέτουν στις περιοχές αυτές.

Ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας (Υποχρεωτική)  (αρθ.36-37)
     «Γεωργοί νεαρής ηλικίας» είναι φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών, που προηγούνται της πρώτης υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Έχουν ηλικία μικρότερη από 40 έτη κατά την υποβολής της αίτησης.
      Τα κράτη μέλη διαμορφώνουν με βάση το  μέσο όρο των εκτάσεων των εκμεταλλεύσεων το αναλογούν  δικαίωμα και  από το 2%, που προβλέπει ο Καν.  του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων έχουν δικαίωμα ενίσχυσης μόνο   οι νέοι γεωργοί μέχρι 40 ετών.

Οι δικαιούχοι  κατά το χρονικό διάστημα από το 2014 έως το 2020, θα μοιράζονται κάθε χρόνο ποσό ύψους 40.863.000 ευρώ

Συνδεδεμένη στήριξη με βάση τη παραγωγή   (Προαιρετική) (αρθ.38-39)
      Τα  κράτη  µέλη  επιτρέπεται  να  χορηγούν  συνδεδεμένη  στήριξη  σε  γεωργούς µε όρους που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι  καλλιέργειες και οι εκτροφές που μπορούν να συνδεθούν με την παραγωγή και να οριστεί ελάχιστη παραγωγή ανά εκτάριο από την χώρα, είναι στα εξής παραγόμενα  είδη: σιτηρά, ελαιούχοι  σπόροι, πρωτεϊνούχες  καλλιέργειες, όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρποί µε κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόροι, κρέας αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη χορτονομή, λυκίσκος, ζαχαρότευτλα,  οπωροκηπευτικά, δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης. Η συνδεδεμένη στήριξη χορηγείται ως κίνητρο για την διατήρηση των επιπέδων παραγωγής. Δίνεται σε μορφή ετήσιας ενίσχυσης, με ποσοτικά όρια που βασίζονται σε αποδόσεις παραγωγής, ή σε σταθερό αριθμό ζώων.
    Η χώρα μας πρέπει να αποφασίσει μέχρι 1 Αύγουστου του 2013 ποια προϊόντα θα συνδέσει  με την παραγωγή και με τι αποδόσεις, στην κατηγορία αυτή θα διανείμει ποσοστό 5% των εθνικών άμεσων ενισχύσεων.  Δεν μπορεί να κάνει χρήση του 10% λόγω του ότι με τον προηγούμενο Καν 73/2009 δεν έκανε χρήση της συνδεδεμένης ενίσχυσης, που προβλέπονταν,  για καμιά παραγωγή στη χώρα. Τα κράτη μέλη μπορούν μετά το 2016 να αναπροσαρμόσουν τα ποσοστό αυτό, ακόμη και σε μεγαλύτερο ποσοστό του 10% των άμεσων ενισχύσεων.
Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής  μπορούν να μοιραστούν το ποσό των 102.156.000  ευρώ    κάθε έτος, ανάλογα του είδους των καλλιεργειών των εκτάσεων και της παραγωγής τους.

Εθνικό απόθεμα  (Υποχρεωτικό)  (αρθ.23)
      Κάθε κράτος µέλος θεσπίζει εθνικό απόθεμα. Για τον σκοπό αυτό, το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τα κράτη µέλη προβαίνουν σε γραμμική ποσοστιαία μείωση του ανώτατου ορίου του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να δημιουργήσουν εθνικό απόθεμα. Η μείωση  αυτή  δεν  υπερβαίνει  το  3%.  Τα  κράτη  µέλη μπορούν να  διαχειρίζονται  το  εθνικό  απόθεμα σε  περιφερειακό επίπεδο.
     Τα κράτη µέλη χρησιμοποιούν το εθνικό απόθεμα για τη χορήγηση δικαιωμάτων ενίσχυσης, κατά προτεραιότητα σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, που αρχίζουν τη γεωργική δραστηριότητά τους. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί ως ενίσχυση σε γεωργούς  περιοχών  στις  οποίες εφαρμόζονται προγράμματα αναδιάρθρωσης,  προκειμένου να αποφεύγεται η εγκατάλειψη της γης ή  και να αποζημιώνονται οι γεωργοί, για συγκεκριμένα μειονεκτήματα των περιοχών τους·
       Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης από το Εθνικό απόθεμα   μπορούν να μοιραστούν το ποσό των  61.294.000  ευρώ  κάθε έτος.

Ενίσχυση σε  Μικροκαλλιεργητές  (Υποχρεωτική)  (αρθ.47)
Οι Μικροκαλλιεργητές (Αρθ. 47) που θα καλλιεργούν  την 15 Μαΐου του 2014 έκταση μικρότερη από 1 εκτάριο, ή έχουν ατομικό δικαίωμα  κάτω από 100 ευρώ (για την χώρα μας 0,4 εκτάρια ή 400 ευρώ δικαιώματα),  πρέπει να αποφασίσουν, αν πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα των μικροκαλλιεργητών,  με εφάπαξ επιδότηση με την μορφή αποζημίωσης, που μπορεί να κυμανθεί από 500 έως 1000 ευρώ το χρόνο.
 Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης ως μικροκαλλιεργητές   μπορούν να μοιραστούν το ποσό των  204.313.000 ευρώ  κάθε έτος, που αναλογεί στο 10% του εθνικού πλαφόν.

     Αν το ποσό δεν διανεμηθεί στο σύνολο του, το υπόλοιπο μεταφέρεται στην βασική επιδότηση, όπως και όλα τα υπόλοιπα αδιανέμητα των υποχρεωτικών και προαιρετικών κατηγοριών.  Ποσό μέχρι 10% των άμεσων ενισχύσεων μπορεί το κράτος μέλος να το μεταφέρει στον ΙΙ πυλώνα. Ανά πάσα στιγμή, λόγω των οικονομικών συνθηκών, ο Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί.     
        Τέλος για  τα νησιά του Αιγαίου, διατηρούνται οι άμεσες ενισχύσεις στα πλαίσια του Καν ΕΚ 1405/2006. Θα συνεχισθεί η στρεμματική επιδότηση ελαιώνα σε νησιά μέχρι 100 χιλ. κατοίκων, η επιδότηση μεταφοράς ζωοτροφών και αλεύρων, η χορήγηση στρεμματικών επιδοτήσεων σε προϊόντα νησιωτικής παραγωγής  (ντοματάκι Σαντορίνης, αμπελώνες Σάμου κλπ). Από το συνολικό ποσό των 417,4 εκατ. ευρώ που προϋπολογίζονται για τις περιοχές POSEI /και νησιά Αιγαίου, το 1/3 περίπου λαμβάνει η χώρα μας.
            Το σχέδιο της νέας Κοινής Αγροτικής πολιτικής μέχρι το 2020, που κατάρτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως συνηθίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς θεματικές αλλαγές, σύντομα θα αποτελεί νομικό καθεστώς για την Ευρώπη. Απομένει η κύρωση  του Κανονισμού από το συμβούλιο αρχηγών.


      
        Άσχετα, αν αυτοί που έπρεπε να είναι ήδη ενήμεροι και να  έχουν ενημερωμένους τους αγρότες που υπηρετούν, για ό,τι νέο έρχεται, αυτοί  κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Άσχετα, αν κάποιοι δεν θέλουν πάλι να βγάλουν τα κάστανα από την φωτιά,  το πλήρωμα του χρόνου για τις αλλαγές έφτασε.   
        Η Νέα ΚΑΠ, αλλάζει το τοπίο των άμεσα ενισχύσεων. Η προετοιμασία όλων μας στα νέα δεδομένα είναι επιβεβλημένη.  Το Κράτος, εκεί που ο Κανονισμός του δίνει την ευχέρεια για επιλογές, πρέπει να επιλέξει με γνώμονα τα συμφέροντα του αγρότη και του τόπου και όχι πάλι, λόγω των  αδυναμιών  του κρατικού μηχανισμού, να επιλέξει ξανά τους  εύκολους δρόμους,  όπως στο παρελθόν. Οι αγρότες μας πρέπει να προετοιμαστούν σήμερα, να  διαμορφώσουν εκμεταλλεύσεις με τα νέα δεδομένα, να σταματήσει η εγκατάλειψη της πρωτογενούς παραγωγής. Η ΝΕΑ ΚΑΠ μπορεί να γίνει η ατμομηχανή της εξόδου από την κρίση. Είναι στο χέρι μας να επιλέξουμε το σωστό δρόμο όλοι..